Včelí pastva

 

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠĺCH VČELAŘSKÝCH ROSTLIN

 

 

 

Včelám

Doba

Český název

Vědecký název

dává*)

kvetení

 

 

 

 

Lesní stromy a keře:

 

 

 

Borovice

Pinus sp.

P M

V.—VI.

Jedle bělokorá

Abies alba Mill.

P N M

V.—VI.

Modřin opadavý

Larix decidua Mill.

P M

IV.—VI.

Smrk stepilý

Picea excelsa lam.

P M

IV.—VI.

Bříza

Betula sp.

P M

IV.—V.

Buk lesní

Fagus silvatica L.

P M

IV.—V.

Duby

Quercus sp.

P M

IV.—V.

Javory

Acer sp.

P N M

IV.—VI.

Jeřáby

Sorbus sp.

P N M

V.—VI.

Jilmy

Ulmus sp.

P M

III.—IV.

Jírovec maďal

Aesculus hippocastan.

P N

V.

Lípy

Tiiiae sp.

P N M

V.—VII.

Olše

Alnus sp.

P

II.—III.

Pajasan žlaznatý

Ailanthus peregrina B.

P N

VII.

Topoly

Populus sp.

P M

III.—IV.

Trnovník akát

Robinia pseudoacacia

P N M

V.—VI.

Vrby

Salix sp.

P N M

III.—V.

Brslen

Euonymus sp.

P N

I.— V.

Svída

Cornus sp.

P N

III.—VI.

Hlošina úzkolistá

Eleagnus angustifolia

P N

V.—VI.

Křídlatec trojlistý

Ptelea trifoliata L.

P N

V.—VI.

Pámelnik poříční

Symphoricarpos

N

VI.-VII.

 

rivularis S.

 

 

Zimolez

Lonicera sp.

P N M

IV.—V.

Žanovec měchýřnik

Colutea arborescens L.

P N

V.—Vil.

 

 

 

 

Ovocné stromy a bobuloviny:

 

 

 

Broskvoň obecná

Persica vulgaris Mill.

P N M

IV.—V.

Hrušeň obecná

Pirus communis L.

P N M

IV.—V.

Jabloň

Malus sp.

P N M

V.—VI.

Maliník

Rubus sp.

P N

VI.—VII.

Meruňka obecná

Armeniaca vulgaris Ml.

P N

III.—IV.

Meruzalka rybíz

Ribes rubrum L.

P N M

IV.—V.

Slivoň

Prunus sp.

P N M

IV.—V.

Třešeň

Cerasus sp.

P N M

IV.—V.

 

 

 

 

Pícniny a luskoviny:

 

 

 

Jetely

Trifolium sp.

P N

V.—VIII.

Komonice

Melilotus sp.

N

V.—IX.

Kukuřice setá

Zea mays L.

P

VII.—IX.

Svazenka vratičolistá

Phaceiia tanacetifolia

P N

V.—IX.

Vičenec ligrus

Onobrychis viciaefolia

N

V.—VII.

Vikve

Vicia sp.

P N

IV.—VII.

Vojtěška

Medicago sativa L

N

V.—IX.

 

 

 

 

Technické plodiny a zeleniny:

 

 

 

Hořčice bílá

Sinapis alba L.

P N

VI.—VII.

Mák setý

Papaver somniferum L.

P

VI.—VIII.

Řepka olejka

Brassica napus L.

P N

IV.—V.

Slunečnice roční

Helianthus annuus L.

P N

VIII.—X.

Fazol

Phaseolus sp.

P N

VI.—VIII.

Kmín kořenný

Carum carvi L.

P N

V.—VII.

Okurka

Cucumis sativus L.

P N

VI.—VIII.

Tykev turek

Cucurbita pepo L.

P N

VI.—IX.

 

*)         P — pyl          N = nektar      M = medovice